• Slåttemyra

 • Agnetjernet

 • Ballerudtjerna

 • Tretjernet

 • Utsikt fra Farshatten

 • Røysa

 • Gravrøysene på Seteråsen

Skogsturer i Asakmarka

I Asakmarka kan man gå mange fine skogsturer på godt opptråkkete stier, og det er flere stier som krysser åsryggen lengst øst i marka. Disse kommer fra Fet og Sørum og går inn i Skedsmo og omvendt. Bjørnholen er det høyeste punktet på den åsryggen og ligger i Sørum, mens det nest høyeste ligger i Skedsmo og er bare noen hundre meter unna.

 

Helt vest i Asakmarka ligger Hauglifjellet som strekker seg fra Asakmoen i Skedsmo til Ausen i Sørum. Midt mellom Hauglifjellet og Bjørnholen er Ausenfjellet med bla. annet Farshatten og Røverhula. Lenger sør i marka ligger Rudskulen og Skansen nær Jølsenåsen og Bergeråsen som er de to største åsene der.

 

Her presenteres noen av de mest populære skogsturene og felles for alle turene er at de er fine familieturer.

 

Røverhula

Røverhula ligger litt bortgjemt på sørvestsiden av Ausenfjellet. Det er én sti som går til hula og den kommer fra Skedsmosiden av marka. På Sørumsiden har stien blitt borte under et hogstfelt.

Farshatten

Farshatten er en ås som stikker opp i terrenget i nordenden av Stampetjernet. Åsen er én av tre i Asakmarka som har rester etter en bygdeborg. Kommunedelet mellom Skedsmo og Sørum går tvers over den.

Rudskulen

Rudskulen

Rudskulen ligger på kommunegrensa mellom Fet og Skedsmo, og har i likhet med Farshatten, rester av en bygdeborg. Det er flere stier som leder til åsen, men den tydeligste går fra Fet. Terrenget rundt åsen er bratt og vilt.

Rakkermåsan

Rakkermåsan er ei myr som ligger i Fet kommune. For å komme seg dit går en sti fra Søndre Kongsrud eller man kan gå opp fra Falldalen. Fra Småtjerna går også en sti til Rakkermåsan.

Barnefoten

Barnefoten er en liten forsenkning i fjellet som kan minne om en liten barnefot. Den ligger på nord-vestsiden av Hauglifjellet med adkomstmuligheter fra Asakmoen, Ausen og Leirsund.

Bjørnholen

Bjørnholen er det høyeste punktet i Sørum kommune, med 347,6 meter over havet. Det er flere stier som leder til toppen av åsen, blant annet fra Dammyra, Kopperud, Lunderåsen og Stampetjernet.

Naturopplevelser i Asakmarka

I Asakmarka er det mange fine naturopplevelser som bading i Stampetjern eller Tientjern om sommeren, gå mange fine turer, fiske, jakte eller pilke og gå på skøyter om vinteren samt benytte den fine lysløypa som ligger på Asakmoen, ved skihytta, som kan brukes hele året.

 

På vårparten, i begynnelsen av mai er det mulig å oppleve fugleleik, dvs. orreleik på flere myrer i Asakmarka. Tidligere var det også mulig å oppleve tiurleik, men siden mye skog er borte pga. av hogst, har det blitt mindre tiurleikmuligheter.

Fiskeørn

Dyr- og fugleliv

I Asakmarka er sjansene tilstede for å få den ultimate naturopplevelsen, nemlig det å treffe på dyr og/eller fugler på skogsturen. Fugler kan sees i lufta eller på greiner i skogen, mens med dyr bør man gå litt rolig for å kunne oppleve dem, men plutselig kan et rådyr sprette ut av skogen.

Stampetjern 1975

Friluftsbading

Stampetjernet ligger i hjertet av Asakmarka, i Skogsbygda som er navnet på det lille dalføret. På varme sommerdager er tjernet et yndet sted for folk i alle aldre. Her er gode plenarealer og fine naturlige plasser langs med tjernet. Tientjernet i Fet er også et tjern med nærhet til vei og har fine bademuligheter.

Skogsbygda

Fine skogsturmuligheter

I Asakmarka kan man gå til mange fine plasser. I enden av Stampetjernet ligger åsen Farshatten og i det samme terrenget befinner en hule seg som kalles for Røverhula. Ellers er det mange andre åser å gå til i Asakmarka, som Sørlifjellet, Veståsen, Hauglifjellet og Størsrudåsen for å nevne noen.

Pilking

Tretjernet egner seg godt til denne typen vinteraktivitet med sin nærhet til vei, men det er fullt mulig å benytte andre tjern i Asakmarka. Noen tjern har lite eller ingen fisk og det er gjerne langt å gå for å komme seg dit.

Skøyter på Tretjernisen

På Tretjernet har det gjennom mange år vært fine skøytemuligheter. Tjernet er lett tilgjengelig fra Branderudveien. Hvis det er kaldt en stund før snøen kommer er det nesten perfekte skøyteforhold der. Det er selvfølgelig mulig å benytte andre tjern i Asakmarka.

Jakt og fiske

I Asakmarka er det flere tjern som det kan fiskes i, men inneholder ikke særlig annet enn Abbor, Gjedde og Mort. For å kunne jakte i marka må man være medlem av en jaktforening eller et jaktlag. Informasjon om dette befinner seg på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforening.

Kulturminner i Asakmarka

I Asakmarka har det gjennom noen tusen år vært bosatt mennesker og de har etterlatt seg spor etter bosetninger, bygdeborger og graverhauge/røyser. På Asak i Skedsmo kommune er det også en kirkeruin fra middelalderen samt et privat gravsted fra 1800-tallet.

 

Nye tids rester etter bebyggelse som husmannsplasser er det flere i steder i Asakmarka. På Asak i Skedsmo var det tidligere flere sagbruk og et anlegg for mursteinsbrenning.

 

Langs med Glomma, både i Fet og Sørum er det flere rester etter husmannsplasser, samt i Skogsbygda i Skedsmo, som på Finnbråten og i Fluerud.

Asak kirkeruin

Bosetninger

Bosetninger har det vært langs med hele skogkanten fra Asak til Ausen og videre til Sørum kirke gjennom tusenvis av år. Det er gjort flere utgravninger som avdekker dette og det er funnet rester etter stolpehull, kokegroper og gjenstander. Det er også synlige rester etter senere bygg.

Rudskulen bygdeborg

Bygdeborger

På tre forskjellige åser i Asakmarka er det rester etter bygdeborger. Disse åsene er Farshatten som har den mest spektakulære, mens på Rudskulen er den mest synlig og Skansen lettest tilgjengelig i nærheten av vei. Bygdeborgene ble brukt som forsvar under folkevandringstiden for 1400-1500 år siden.

Gravrøysfelt på Seteråsen

Gravhauger/røyser

På Asak i Skedsmo kommune er det gravhauger fra vikingtiden, mens langs med Glomma er det gravrøyser flere steder som er enda eldre. På åsen Røysa er det en stor gravrøys, noe som kan ha gitt åsen navnet. På Seteråsen er det et gravrøysfelt som består av fem enkeltgraver.

 • Skogsturen starter ved Stampetjernet

 • Første stopp blir ved Røverhula

 • Neste stopp blir på Finnbråten

  Her vil det bli fortalt litt om stedets historie.

 • Torvmåsan går turen rett forbi

 • Slåttemyra passeres med kommentarer

 • Turen går forbi Kohinor

 • Bjørnholen er Sørums høyeste punkt

 • Utsikten fra Farshatten er flott. Åsen har rester etter en bygdeborg på baksiden

Skogstur Asakmarka rundt 5. mai 2019

Utgangspunkt for skogsturen er ved Stampetjernet hvor det er gode parkeringsmuligheter. Turen er på drøyt 14 km og går i et forholdsvis lett framkommelig landskap. Turen går vekselsvis på og utenfor sti.

Det blir flere stopp underveis, enten for en pust i bakken eller for å fortelle litt om stedet som passeres. Kulturminnene i marka er mange og viser at mennesker har hatt tilknytning til skogen i lang tid.
 

Godt fottøy er å anbefale på denne turen, en solid matpakke og nok å drikke.

Skogsturen starter om:

15 Dager 21 Timer 29 Minutter 28 Sekunder

Har du noe på hjertet? ta kontakt!

Er det noe du lurer på om Asakmarka, er det bare å ta kontakt. Alle spørsmål som er relevante for skogsturer og hvor man kan gå, besvares så langt det lar seg gjøre.

Kom gjerne med innspill om temaer rundt skogsturer i Asakmarka. Disse turbeskrivelse er basert på mange turer i skogen av en enkelt person. Nettsiden og facebooksiden er laget av samme person.

Hvor man går i marka beror mye på hvor man bor, men jeg går over hele og beskriver med tekst og bilder fra turene mine. De fleste turene blir laget med gpx-spor og blir publisert på ut.no.

Svarttjernet

Svarttjernet

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)